Uprzejmie informujemy, że organizator nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom konferencji.
W poniższych hotelach na hasło „Montessori” otrzymają Państwo preferencyjne stawki.

1. Hotel Meksyk (na terenie AWF Warszawa)
https://www.hotelmeksyk.com.pl
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
+48 22 834 44 63

2. Holiday Park Hotel
http://www.hphotel.pl
ul. Heroldów 1b
01-991 Warszawa
22 865 27 81