Konkurs Poznajmy się!

Konkurs będzie polegał na zebraniu jak największej liczby kontaktów od uczestników konferencji.
Każdy uczestnik otrzyma listę do wypełnienia danych osobowych. Po zebraniu danych, należy zgłosić się na stoisko PIM i podać zebraną liczbę kontaktów.
Osoby które stworzą największa bazę danych, otrzymają nagrody niespodzianki.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w niedzielę po pierwszym wykładzie, podczas przerwy w godz. 09:00-09:30