Organizator: Polski Instytut Montessori
Współorganizator: Polska Rada Montessori

Program konferencji

We are very happy, that our conference gathers more and more English-speaking participants. We are making effort to improve our offer every year. Please note, workshops conducted in Polish language are not translated into English. We believe workshops conducted in English cover wide scope and you will find the topic you will find interesting.

Piątek, 13 kwietnia 2018 r.

08:00 - 09:00 Rejestracja
09:00 - 10:30

Wykład inauguracyjny: Klasa skupiona wokół opowieści - plan transformacji
Inaugural lecture: The Story Centered Classroom: A Plan for Transformation

Michael Dorer

Opowieści mogą zmienić Twoje lekcje, klasę, szkołę, a nawet Ciebie samego! Wykorzystaj moc transformacji, którą niesie ze sobą opowiadanie historii, by przemyśleć program Montessori na każdym poziomie nauczania.
Stories can transform your moments, your lesson, your classroom, your school, even yourself! Use the transformational power of storytelling to reimagine your Montessori program at every level.

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa i kiermasz wystawców
11:00 - 13:00 I sesja warsztatowa
13:00 - 14:00 Obiad i kiermasz wystawców
14:00 - 16:00 II sesja warsztatowa
16:00 - 17:30 Przerwa kawowa kanapkowa i kiermasz wystawców
16:30 - 18:00 Panele dyskusyjne na wybrane tematy

Sobota, 14 kwietnia 2018 r.

08:00 - 09:00 Rejestracja
09:00 - 10:30

Wykład: Czy przestrzegamy praw montessoriańskich dzieci?

Paul Epstein

Artykuł 29 Konwencji o prawach dziecka (1990 r.) mówi, że nauka dziecka powinna być ukierunkowana na "rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka". Wiele lat wcześniej Maria Montessori również uznała, że edukacja indywidualnego ludzkiego potencjału jest podstawą pokoju na świecie. Jej teoria była jasna: "Edukacja jest pomocą, której możemy udzielić życiu, aby mogło się rozwinąć na miarę pełni swoich możliwości. Planem edukacji powinna być pomoc tym wielkim siłom, które wynoszą dziecko, po urodzeniu bezradne, nieinteligentne i obojętne, do wielkości dorosłej istoty ludzkiej" (Montessori, 1946/2012, s. 6). A to, mówiła Montessori, wymaga odkrywania uniwersalnych praw rozwoju i bycia im posłusznym, co usunęłoby fatalne stereotypy, jakie mają dorośli w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Tylko wtedy dorośli dowiedzą się, że dziecko może "ukazać naturalne ścieżki, którymi podąża psychiczny rozwój człowieka" (Montessori, 1955/2003, s. 16).
Jako nauczyciele Montessori i mistrzowie, za jakich uważają nas dzieci, nalegamy, aby miały one prawo oczekiwać od dorosłych, że zrozumieją te "naturalne ścieżki" i zapewnią im przygotowane otoczenie, wolność, materiały, czas pracy, grupy mieszane wiekowo i obserwację. Ten przykład weryfikuje te i inne prawa dzieci i skłania nas do refleksji, skąd wiemy, że dobrze przestrzegamy praw dzieci? Zapewniamy, że rozwijamy ludzki potencjał, jednakże jest mało dowodów popartych badaniami naukowymi, które potwierdzałyby naszą tezę. W zamian za to mamy antropologiczne dane w formie opowieści zebranych od "absolwentów Montessori". Są to uczniowie, którzy zaczęli przygodę z edukacją Montessori w wieku dwóch lub trzech lat i skończyli w wieku czternastu lub osiemnastu lat. Ich przekaz jest jasny. Twierdzą: "Jesteśmy inni od naszych niemontessoriańskich rówieśników. Uwielbiamy się uczyć, nauczyliśmy się być pokojowo nastawieni i społecznie odpowiedzialni".

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa i kiermasz wystawców
11:00 - 13:00 III sesja warsztatowa
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:00 IV sesja warsztatowa
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 18:00 V sesja warsztatowa

Niedziela, 15 kwietnia 2018 r.

08:00 - 09:00 Rejestracja
09:00 - 10:30 Wykład
Opis wykładu dostępny wkrótce.
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa i kiermasz wystawców
11:00 - 12:30 VI sesja warsztatowa
12:30 - 13:30 Obiad
13:30 - 15:00 VII sesja warsztatowa
15:00 - 16:00 Zakończenie konferencji